Adding Tags to AVI files - Swedish

Original Page URL: http://www.divx-digest.com/articles/add_avitags_swe.html
Author/Publisher: Digital Digest (Translated by FlamingFinger)
Date Added: Mar 30, 2002
Date Updated: Mar 30, 2002


För att göra din AVI/DivX fil mer professionel kan vi lägga till Title/Comment/Copyright info som syns när du högerklickar på AVI/DivX filen och går till "Detaljer" sektionen.

Before
Innan vi lagt till info
AVI Tags
Efter vi lagt till info
AVI Tags
AVI info i Windows Media Player


För att lägga till denna info behöver vi ett verktyg kallat Total AVI Tags Editor :
  1. Ladda din AVI fil med "Open" knappen (eller tryck CTRL+O)


  2. Gå till Primary Tags ochAdditional tags sektionen och börja lägga till dina taggar

  3. När du är klar trycker du på "Save" knappen (eller tryck CTRL+S)


  4. Färdigt !!


Total AVI Tags Editor


About Digital Digest | Help | Privacy | Submissions | Sitemap

© Copyright 1999-2023 Digital Digest. Duplication of links or content is strictly prohibited.